Krav på dig som adoptör

Kraven vi som Rolda Sverige ställer på våra adoptörer

 •  Livslånga hem, Vi vill se att våra hundar hamnar i livslånga hem där hunden får alla sina behov tillgodosedda och behandlas som en familjemedlem. 

 • Bra djurhållning, Ni ska även följa de regler vi har för djurhållning i Sverige. Du ska följa alla Sveriges lagar och regler gällande äganderätt, utfodring, vård, skydd av hund samt följa Jordbruksverkets rekommendationer.
 • Jordbruksverket, Du ska även registrera hunden hos Jordbruksverket enligt svensk lag. Väljer du att inte ha försäkring på din hund ska du vara medveten om att det blir du själv som får stå för alla vårdkostnader.   
 • Motion och aktivering, Som adoptör ska du minst motionera/promenera din hund 3 gånger om dagen i 30 min eller mer efter hundens behov. Mindre än de tillåter vi inte, med undantag om hunden är gammal eller har en skada som gör att hunden inte kan aktiveras det angivna kravet ovan.
 •  Hunden ska vara en familjemedlem, Hunden ska vara välkommen i sitt nya hem och ska behandlas och respekteras av alla i hushållet. Beslutet om att adoptera en hund från oss ska vara enhälligt i familjen!
 • Tålamod, förståelse och tid, Du ska ha tid, förståelse och tålamod för hundens behov och ev problem. Att adoptera en gatuhund är inte som att köpa en hund i Sverige. Gatuhundar kan komma med rädslor, skador och trauman. Alla i hushållet måste förstå att det tar tid för hunden att vänja sig vid sitt nya hem. Ni bör planera hundens ankomst mycket noga. Hunden ska inte lämnas ensam de första dygnen. Miljön ska vara trygg och lugn, hunden ska därför inte behöva utsättas för det den tycker är skrämmande. Vi förstår att det säkert är folk som vill komma på besök, men vi vill att du lär känna din hund först samt att hunden ska bli trygg i sitt nya hem innan du tar hem besökare.
 • Problem hantering, Vissa hundar kan ha ett tufft bagage med sig till sitt nya hem och vi vill att du ska vara beredd på att arbeta långsiktigt med eventuella problembeteenden och endast bruka mjuka träningsmetoder.
 • Familjeomständigheter, Vi ser att hunden är en del av familjen även om familjeomständigheterna ändras så som vis tillökning, separation eller andra omständigheter. Vi vill även att de finns en plan för hunden ska kunna stanna i familjen om familjens omständigheter ändras.
 • Lämna hunden själv, Vi vill inte att hunden ska behöva vara ensam en längre tid och skulle hunden behöva vara ensam en längre tid ska det ordnas med t.ex. hundvakt, hunddagis eller att hunden kan tas med till arbetsplatsen. Vi godkänner inte att hunden ska behöva sitta i en rastgård längre än Jordbruksverkets föreskrifter. Vi godkänner absolut inte att hunden enbart ska bo i en rastgård. Om det kommer till vår kännedom att något ovanstående krav inte följs kommer hunden omhändertas av föreningen och du får inte någon ersättning tillbaka.
 • Fri hos Länstyrelsen, Du ska även vara fri från djurförbud hos länsstyrelsen och måste därför kunna lämna personnummer till oss. Du ska även uppge 3 referenser som ska berätta och beskriva dig som djurägare. 
 • Ägandeskap, Eftersom du kommer förbinda dig till ett avtal med oss där vi fortfarande äger 10% passivt, får du inte avliva, sälja eller omplacera hunden utan ett godkännande från oss. Skulle det komma till vår kännedom att hunden inte behandlas väl eller far illa på annat sätt har vi rätt att återta hunden. Du kommer inte få ersättning och i vissa fall kan aktuella tillsynsmyndigheter kopplas in. Vi gör även hembesök om vi misstänker att hunden inte behandlas bra.