Inför en adoption

Att adoptera en hund genom Rolda är annorlunda jämfört med att köpa en hund från en kennel. Hundarna som adopteras ut via Rolda har oftast en okänd bakgrund. Men eftersom Roldas personal vistas mycket bland gatuhundarna så ser de och förstår vad dessa hundar utsätts för. Gatuhundar måste tränas med stort tålamod och förståelse för dennes eventuella rädslor (plötsliga ljud, rörelser, rädsla för fordon m.m). Hundens beteende på härbärget kan vara olikt från dennes beteende i sitt nya hem.

En gatuhund kan vakta sin mat, bädd, soffan - ja, vad som helst. Det är då man måste försöka komma ihåg och förstå att hunden haft ett svårt liv och vill känna sig älskad och respekterad.

En gatuhund måste observeras noga när den introduceras till nya hundar, andra husdjur eller barn. Barn och mindre husdjur kan ses som lätta att dominera och därför måste du hålla koll på din hund noga tills du känner denne mycket väl.

Men gatuhunden kommer också att överraska dig! Den är smart och anpassar sig lätt till nya situationer . Men återigen måste du ha tålamod, för det kan ta tid för hunden att lära sig hur du vill ha det. Det kan vara lätt att träna en gatuhund, de flesta svarar mycket bra på godis som belöning, men det finns även de som inte gör det. De är alla individer.

Det svåraste du kommer att utsättas för är att vinna hundens tillit. När du väl gjort det kommer den att följa dig till månen och tillbaka.

Detta är gatuhundar och vi har oftast inte någon bakgrundsinformation om dem. De kan ha gamla skador, artros efter gamla skador, dåliga tänder m.m. Vi kan inte garantera att de inte lider av något som vi inte har upptäckt. Detta är något som adoptören måste vara medveten om och förstå, samt ta allt ansvar för vid adoption.

Alla hundar är innan adoption kastrerade, fullvaccinerade och chippade. De har också EU-pass och är startförsäkrade i Agria.

Att adoptera en hund från oss kostar 7.000 kr.